looking to the future -edrych i’r dyfodol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prosiect diweddaraf: cyfleuster llety staff modern wedi’i ddylunio’n dda ac ystafell baratoi gwbl ddad-garbonedig. Mae’r datblygiad hwn yn cynrychioli cam sylweddol ymlaen yn ein hymrwymiad i gynaliadwyedd, lles gweithwyr, ac arloesedd.

Gan weithio ochr yn ochr â Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) ac Uchelgais Gogledd Cymru, mae’r prosiect yn anelu at ddiogelu darpariaeth sgiliau twristiaeth a lletygarwch ar gyfer y dyfodol ac yn cynyddu’r buddion masnachol o un o’r sectorau mwyaf sefydledig a thwf cyflymaf yn y rhanbarth.

Bydd GLLM yn gweithredu fel hwb ochr yn ochr â 4 llinyn busnes ychwanegol gan gynnwys Portmeirion ac y National Trust.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am gontractwyr diddordeb ac mae ein Gwahoddiad i Dendro i’w gael ar Sell2Wales.

We are thrilled to announce our latest project: a modern well designed staff accommodation facility and fully decarbonised prep-kitchen. This development represents a significant step forward in our commitment to sustainability, employee well-being, and innovation.

Working alongside Grwp Llandrillo Menai (GLLM) and Ambition North Wales the project sets out to future-proof tourism and hospitality skills provision and increase the commercial benefits from one of the best established and fastest growing sectors in the region.

GLLM will act as a hub alongside a further 4 business spokes invcluding Portmeirion & the National Trust.

We are currently on the look out for interested contractors and our Invitaion to Tender can be found on Sell2Wales

https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=MAY478180

Copyright 2024 Royal Oak Hotel Betws y Coed.